Web hiện đang bị nhà mạng chặn, các bạn có thể truy cập fanpage để biết thêm chi tiết hoặc dùng link sangtacviet.me để đọc truyện.


Cái này kiếm tu có chút ổn
Bạo tẩu xoa thiêu bao

61317

14 Thích

41 Tủ

37 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Cái này kiếm tu có chút ổn giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 这个剑修有点稳
Hán việt:     Giá cá kiếm tu hữu điểm ổn
Tác giả:      Bạo tẩu xoa thiêu bao
Thể loại:     Võng du thi đấu
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-09-15 06:20:29
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-05-14 15:10:00
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ